Carlobi AB

Carlobi erbjuder konsulttjänster inom Business Intelligence och Data Visualisering.

Den expertis som Carlobi kan tillhandahålla inkluderar datamodellering, transformering och laddning av data, applikationsutveckling, grafisk användargränssnittsdesign, implementering,
utbildning och optimering som inriktar sig på sökprestanda och konfiguration av hårdvara.

I slutändan är det inte tekniken i sig som är avgörande för projektets framgång. Det är viktigt att IT lösningen stödjer en organisations strategiska affärsprocesser. Förutom en förståelse för kundens kriterier för att nå framgång krävs att konsulten är tydlig och noggrann med vad som kan levereras och vad det kostar.

Carlobi är också inriktad på produktutveckling och mjukvaruintegration mellan geografiska informationssystem och beslutsstödssystem.

VIll du veta mer om våra produkter och vår paketlösning?

Vill du beställa våra produkter eller vår paketlösning?

Carlobi AB

Carlobi erbjuder konsulttjänster inom Business Intelligence och Data Visualisering.

Den expertis som Carlobi kan tillhandahålla inkluderar datamodellering, transformering och laddning av data, applikationsutveckling, grafisk användargränssnittsdesign, implementering,
utbildning och optimering som inriktar sig på sökprestanda och konfiguration av hårdvara.

I slutändan är det inte tekniken i sig som är avgörande för projektets framgång. Det är viktigt att IT lösningen stödjer en organisations strategiska affärsprocesser. Förutom en förståelse för kundens kriterier för att nå framgång krävs att konsulten är tydlig och noggrann med vad som kan levereras och vad det kostar.

Carlobi är också inriktad på produktutveckling och mjukvaruintegration mellan geografiska informationssystem och beslutsstödssystem.