Carlobi Quick Start hjälper dej att komma igång snabbt med att analysera dina ekonomidata i marknadsledande Qlik Sense i molnet. När du tecknar dej för en provperiod (första 30 dagarna är utan kostnad) får du en färdig Qlik Sense installation i molnet där du kan ladda upp dina egna data och skapa en Qlik Sense app på 15 minuter.

Produkten är utvecklad för Fortnox ekonomisystem och fungerar väl med Fortnox. Andra ekonomisystem kan också fungera, men vilken data du får ut varierar för olika system.

Mer information finns här.