Carlobi Data Extractor

Hämta data ur Fortnox enkelt och smidigt

Data Extractor

Carlobi Data Extractor hjälper dej att extrahera data ut Fortnox för QlikView® och Qlik® Sense. Välj fritt vilka Fortnox-data du behöver för din analys. Den förenklar arbetet med att extrahera data och gör det snabbt och enkelt att bygga vidare med skräddarsydda lösningar.

Carlobi Data Extractor ingår i Carlobi paketlösning

Carlobi Data Extractor

Carlobi Data Extractor gör det enkelt att extrahera dina data ur Fortnox för dina egna skräddarsydda lösningar. Produkten aktiveras som en Fortnox integration. När du väl aktiverat den kan du enkelt bygga Qlik® Sense appar för att analysera dina Fortnox data.

VIll du veta mer om våra produkter och vår paketlösning?

Vill du beställa våra produkter eller vår paketlösning?